สำหรับอาจารย์

 
* รหัสผู้ใช้  
* รหัสผ่าน  
   

 

***หมายเหตุ

  • ผลการประเมินการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2553 คณาจารย์สามารถเข้าดูได้ทันที เมื่อเริ่มการประเมิน ฯ

  • ผลการประเมิน อ.ที่ปรึกษา มีตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป

  • ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับรหัสที่เข้าใช้ Internet

   
* * * สามารถใช้งานได้กับ Internet Explorer Version 7.0 ขึ้นไป * * *