ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศทางอินเตอร์เน็ต : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกริก
ฐานข้อมูล :
ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ ทางอินเตอร์เน็ต
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก
งานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่นๆ
งานวิจัยภาษาต่างประเทศ
สื่อโสตทัศนวัสดุภาษาไทย
สื่อโสตทัศนวัสดุภาษาต่างประเทศ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
ดรรชนีวารสารภาษาไทย
ดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ

ค้นหา -> ฐานข้อมูลงานวิจัยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกริก

004399  
เลขเรียก:  วพ.155.9042378 ณ211ป  ม.กร.ส.ม.

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ สถานะทรัพยากร
T015421,ฉ.1 สำนักหอสมุด อยู่ที่ชั้น
T015422,ฉ.2 สำนักหอสมุด อยู่ที่ชั้น
        
ผู้แต่ง: ณรงค์ ใจเที่ยง
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก / ณรงค์ ใจเที่ยง
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ; หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2555.
จำนวนหน้า: 125 หน้า, 30 ซม.
หน่วยงานเจ้าของ: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
Collection: วพ.
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดของนักศีกษา มหาวิทยาลัยเกริก
แหล่งข้อมูล: ม.เกริก
ไฟล์วิทยานิพนธ์ : ไฟล์ pdf
หัวเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียด -- นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก -- การจัดการความเครียด
หมายเหตุ : เลขทะเบียนที่มี ฉ.1 ใช้ภายในห้องสมุด ยกเว้น ทรัพยากรดังกล่าวจะมีเล่มเดียวเท่านั้น

 

พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเเกริก, All rights reserved , Krirk University
 มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-3500-9
 Browsers : Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป