กลับหน้าเกริก | สำนักอธิการบดี |      

สายตรงอธิการบดี

สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

  กรอกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
** USER ID:
** รหัสผ่าน :
   
** ชื่อ - นามสกุล :
โทรศัพท์ :
  (กรณีที่ต้องการให้ติดต่อกลับ)
** อีเมลล์ :
(ถ้าไม่มีอีเมลล์ให้ใช้ใส่ noreply@noreply.no)
** เรื่อง :
** รายละเอียด :
 
 
** ใส่ตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏในภาพ
 
 

หมายเหตุ

  • เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การส่งข้อความเข้าสู่ระบบ “สายตรงอธิการบดี” ผู้ส่งจะต้องระบุตัวตนตามบัญชีรายชื่อการเข้าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกริก ถ้าหากเป็นการเสนอแนะ ติชม ร้องเรียนต่างๆ ในทางสร้างสรรค์แล้ว จะไม่ส่งผลใดๆ แก่ผู้ส่งข้อความ หรือ มีการกระทำผิดเข้าข่ายตาม พรบ. ก็สามารถระบุผู้กระทำผิดได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นผลดีแก่ผู้ที่เกิดความเสียหาย - พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  • บุคคลภายนอกที่ต้องการส่งข้อความถึงอธิการบดี สามารถส่งมาได้ที่
    สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก 43/1111 ถนน รามอินทรา กม.1 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220

  • ท่านที่ใช้บริการฟรี Email เช่น hotmail, yahoo หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับจากมหาวิทยาลัย
    ให้ท่านเช็คที่หัวข้อ Junk หรือ Bulk หรือ Spam ด้วย เนื่องจากการกรองจดหมายที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการดังกล่าว